BIOGAZOWNIA

Czysta energia, zielona przyszłość!

Dbałość o środowisko naturalne stanowi integralny element misji i strategii rozwoju naszej Firmy. Przejawem tego jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. Przestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska, optymalizacja procesów mających wpływ na środowisko oraz dbałość o aspekty korzystne dla otoczenia są naszymi podstawowymi zobowiązaniami.

Szanujemy i czujemy się odpowiedzialni za potrzeby otoczenia, w którym żyjemy.

Realizację zobowiązań środowiskowych umożliwiają głównie wdrożone inwestycje: – segregacja i odzysk odpadów opakowaniowych – budowa podczyszczalni ścieków – budowa biogazowni rolniczo-przemysłowej Ta ostatnia inwestycja pozwala ma wykorzystanie procesu utylizacji odpadów powstających w cyklu produkcyjnym zakładu do produkcji ekologicznej energii elektrycznej oraz cieplnej. 

Biogazownia jest jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce. Jej budowa oparta jest o technologię firmy HEAT BIOENERGY GmbH z Austrii i wykorzystuje najnowsze dostępne techniki BAT. Energia elektryczna i cieplna wytwarzana jest wyłącznie w oparciu o odnawialne, dostępne lokalnie, źródła energii. Kiszonki oraz inne substraty organiczne takie jak: obornik zwierzęcy, słoma czy trawa nie nadająca się na skarmianie zwierząt, mieszane są z odpadami poubojowymi K3 pochodzącymi z procesu produkcji w zakładzie mięsnym. W wyniku beztlenowej fermentacji odpadów organicznych powstaje biogaz, który zawiera ok. 60% metanu. W agregatach prądotwórczych napędzanych biogazem wytwarzana jest w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna. Powstała energia elektryczna zasila zakład, podobnie jak i energia cieplna, dzięki czemu zakład praktycznie nie korzysta z paliw tradycyjnych do ogrzewania.