PROJEKTY UNIJNE

REALIZOWANE W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

Działanie 1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

PRZEDSIĘWZIECIE DOTYCZY ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W CELU WDROŻENIA NOWYCH WZORCÓW PRODUKCYJNYCH.

ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZAKŁADU, WYPOSAŻENIE ZAKŁADU W NOWOCZESNY SPRZĘT DO REALIZACJI PROCESU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ORAZ ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.