Kiełbasa Krakowska

Produkt wieprzowo-wołowy, pieczony.